• broken image

  CITY STORIES: WROCŁAW

  City Stories: Wrocław is an interactive city game that takes place in the capital of Lower Silesia.
  If you live in Wrocław, have an AR-compatible smartphone and are interested in diving into the world of augmented reality -
  feel free to become one of our testers!
   
  Your feedback will help us make it an unforgettable experience.
   
  The alpha version is available only in Wrocław!
  To sign up for the tests, please fill out this form:
 • CityStories

  Interactive urban games, dedicated for mobile devices

  Your city, interactive

  Forget about classic video games limitations; turn the whole city into your playground.

  Between fiction & reality

  Take part in a deeply engaging experience, full of AR elements and interactions within the real world.

  Newest technologies

  Experience the unique gameplay, created through a mix of newest technologies: AR, photo recognition, geolocation.

  Choose your adventure

  Powerful witch unraveling her past? Lonely detective from the 30s? Or maybe an android, lost in the futuristic cyber-city? Choose your adventure and become its main character!

 • Follow us

  broken image

  FACEBOOK

  broken image

  INSTAGRAM

  broken image

  TWITTER

 • broken image

   

  MICROSCOPEIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz

  CAT-ASTROPHE GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

   

  realizują projekt pt.

  „Opracowanie innowacyjnej Platformy CSG (Platform for City Stories Games) do tworzenia gier miejskich z unikatowym systemem porównywania zdjęć odpornym na zmienne warunki pogodowe oraz środowisko w danej lokalizacji.”

   

  w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R GAMEINN, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   

   

  Celem projektu jest opracowanie systemu automatycznej analizy zdjęć i danych GPS w celu rozpoznawania rzeczywistych miejsc z terenu na którym rozgrywana będzie dana gra. System będzie porównywać zdjęcia z lokalizacji z danymi z kamery gracza, która będzie niezależna od warunków atmosferycznych, pory dnia i roku, jak też elementów tymczasowych (jak znaki drogowe czy billboardy), które mogą zasłaniać czy utrudniać rozpoznawanie budynków.

   

   

  Efekty projektu: stworzenie platformy programistycznej (framework), która umożliwi programistom i twórcom gier (game developers) na szybkie tworzenie i produkowanie lokalnych gier miejskich opartych o mechanizmy GPS i AR. Na bazie powstałego systemu będzie świadczona usługa tworzenia gier miejskich i terenowych o charakterze turystycznoedukacyjnym.

   

  Wartość projektu: 3 435 987,05 PLN

  Wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 435 987,05 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 2 497 562,14 PLN

   

   

             

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: GAMEINN